Artists&Poor's (Slovenia)

About the artists

Aleksandra Farazin (1981, Ptuj) je končala študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru leta 2011 pod mentorstvom  profesorja Ota Rimeleta na temo avtoportreta v risbi, fotografiji ter performansu. Med in po študiju se je dodatno izpopolnjevala na Finskem (HSS Collective Paintings Workshops 2011) ter v Turčiji, Istanbulu (Halka Art Residency, Open Studio Days, 3rd International Istanbul Trienniale 2016). Deluje na področju vizualne umetnosti, ukvarja se z različnimi mediji, med drugim s fotografijo, video produkcijo, instalacijami ter uporabno umetnostjo. Njena dela so vsebinsko konceptualna, analitična, intervencijska ter avtorefleksivna, pogosto tudi v odnosu do narave.

Nina Jeza je študirala umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala pod mentorstvom profesorja dr. Leva Menašeja. Diplomsko delo je pisala na Univerzi Adama Mickiewicza v Poznanu. Raznolike delovne izkušnje si je pridobivala že v času študija. Od leta 2012 je samozaposlena kulturna delavka, kustosinja, kuratorka ter pedagoginja. Dve leti je bila hišna kustosinja galerije Media Nox, ki deluje pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor. Bila je idejna vodja projekta spletna galerija WEB NOX. Bila je programska vodja 19., 20. in 21. Mednarodnega festivala računalniških umetnosti – MFRU, skupaj s festivalom Kiblix v Mariboru. Leta 2015 je aktivno pričela sodelovati z Multimedijskim centrom KIBLA v Mariboru, kjer je hišna kuratorka, pripravlja, kurira in organizira različne razstave, projekte in dogodke. Sodeluje v mednarodnih izmenjavah in projektih ter tudi na mednarodnih umetniških kolonijah.

Petja Janžekovič je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani najprej dokončal dodiplomski študij filozofije, nato pa leta 2005 še magistrskega. Deluje kot samostojni raziskovalec s področja filozofije in novih medijev. Z umetnostjo se ukvarja od leta 1993, ko je objavil knjigo Kdor bo zadnji zapustil to mesto, naj ugasne luč. Leta 2000 pričel s projektom Dantejeve Božanske komedije, naslovljenim Potovanje od Pekla do pekla, ki združuje filozofsko teorijo ter umetniško prakso; v projektu je sodelovalo 23 slovenskih in tujih umetnikov. Bil je so-scenarist televizijske oddaje Državljan Toš ter so-scenarist Boba leta (od 2013 do 2016) ter Viktorjev 2013. Z intermedijsko (in drugo) produkcijo se intenzivneje srečuje zadnja štiri leta. Začel je kot so-avtor strokovnih tekstov za MFRU, nato je bil ko-producent izobraževalnega dela MFRU-KIBLIX 2015, leta 2016 eden članov produkcijske ekipe MIG21, leta 2017 sodeluje kot selektor razstave Zavetja Babilona. Danes sodeluje s KID KIBLA pri mednarodnem projektu Risk Change ter deluje kot samostojni filozofski raziskovalec.


Exhibited works

This slideshow requires JavaScript.

Twitting from beyond

Within the gallery space the authors are creating an installation which represents a conceptual tomb equipped with a camera and microphone integrated into the tombstone. The camera is connected to an Arduino sensor, which the visitors trigger by approaching.  Thus, the secret video recording is started, which changes the visitor or current action into a video recording. The recording is limited to one minute. With the help of a computer program the video is automatically edited and cut to a certain time limit. All collected videos (database collects the recordings taken during the span of a day) are automatically posted on the twitter account of the person on the tombstone. Projector with the twits to be posted is also placed in the gallery space, but separated from the installation. The purpose of the installation is to warn the public from the bizarreness, pointlessness and also abuse of social media; from the exchanges of identity, false profiles, hate speech and possibilities of abuse.

A while ago, when the Funeral Home Maribor introduced the possibilities of a digital tombstone on Pobreško cemetary there was a lot of public outrage; while no one is outraged by the fact that a lot of FB users are using fake profiles, to sew hate speech and xenophobia. The authors are trying to intervene in the discourse of the usability of social media by creating a profile of a modern deceased who tweets from the grave.

Authors: Aleksandra Farazin, Nina Jeza, Gregor Krušič, Petja Janžekovič
Technical support: Milan Grlica
Co-production: Ministry of culture RS, KID Kibla and DD Trbovlje
Sponsors: Javne službe Ptuj, Kamnosek Leopold Methans