Projekt

Risk Change (2016-2020) je interdisciplinarni projekt, združujoč umetnost, znanost, izobraževanje in tehnologijo, ki povezuje in raziskuje evropske in trans-evropske multikulturne kreativne skupnosti in fenomen migracij.

Partnerji projekta so evropske institucije, zasebne in javne, z zahodnih in vzhodnih delov Evrope: Univerza v Atenah/Grčija, FOPSIM Zejtun/Malta, ZINC Marseille/Francija, ACAX Budimpešta/Madžarska, RICX Riga/Latvija, MMSU Rijeka/Hrvaška, MSU Novi Sad/Srbija, Takomat Koeln/Nemčija, X-OP Maribor/Slovenija in KIBLA Maribor/Slovenija. Zraven neposredno vključenih partnerjev je v projekt posredno vključenih še 25 evropskih pridruženih partnerjev ter 7 partnerjev izven ozemlja Evrope.

Risk Change cilja na integracijo kulturne raznolikosti v povezavi s pojavom sodobnih migracij ter trajnimi družbenimi in kulturnimi spremembami v 21. stoletju na območju EU.

Evropa se sooča z velikimi strukturnimi spremembami – globalizacijo, migracijami, revščino in staranjem prebivalstva. Zaradi gospodarske recesije so ta vprašanja še veliko bolj pereča. Prepad med kulturo, znanostjo, ekonomijo, načrtovalci politike in širšo družbo je še vedno prisoten, čeprav raziskave v splošnem kažejo na zelo pozitivne in optimistične predstave o tem, kaj lahko znanost in tehnologija dejansko naredita za človeštvo – v smislu izboljšanja kakovosti življenja, strategij preživetja, medicinskih raziskav ter priložnosti za prihodnje generacije.    

 Boljše razumevanje dogajanja v sodobni družbi in okolju lahko dosežemo z izmenjavo znanja, z odpiranjem zaprtih znanstvenih krogov in izoliranih institucij, s predstavljanjem kompleksnih problemov javnosti in z aktivnim vključevanjem občinstev na ustvarjalne načine.

Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, je častni pokrovitelj projekta Risk Change.

Prva velika mednarodna razstava v okviru projekta Risk Change, naslovljena MIG21: Migracijsko Interdisciplinarno Gibanje 21, se je zgodila v Mariboru, v razstaviščnem prostoru KIBLA PORTAL.

www.riskchange.eu


Zakaj Risk Change (Tvegaj spremembo)?

RISK je otroška igra. Pri njej gre za osvajanje čim večjega števila držav in kontinentov. Z napadom soigralčevega ozemlja igralec povzroči določen učinek. Sovražni prodori imajo za posledico prisiljene premike, ki povzročijo prisilne migracije.  RC apelira na ljudi, ki morajo tvegati, če želijo spremembo na bolje. RISK (TVEGANJE) je ključna beseda za migrante,CHANGE (SPREMEMBA) je ključna beseda za stalne prebivalce/ne-migrante.

2 nasprotujoči si strani = 2 glavni ciljni skupini

Two conflicting sides mirroring intolerance, stereotypes, prejudices, social fear, mislead visions of a better life, social networking, information as a weapon, human exploitation, slavery, paedophilia, prostitution, mobility, transportation, detention…a being is publicly presented as an overrated value.

Art media are not limited, nevertheless the aim is:

 • classical media
 • digital media
 • to connect classical and digital media
 • to develope interdisciplinary art
 • to include community engaging production
 • to encourage trans-disciplinary practices; artists working outside the limits of their own discipline, expanding toward the open field of contemporary society
 • to test social, humanistic and life sciences
 • to explore old and new technologies
 • to envision sustainable future scenarios with regards to food and energy
 • to reflect migration social issues and contemporary politics
 • to question human empathy, tolerance, friendship, solidarity and collaboration
 • to challenge a society forward into more promising directions

Targets of collaborators:

 • artists
 • thinkers, philosophers, writers, storytellers
 • hackers, engineers, game designers, coders
 • scientists and experts: from ICT and new technologies, formal sciences (statistics, game theory, linguistics), life sciences, social sciences (anthropology, sociology, humanities, economics, psychology, human geography), applied sciences (environmental technology, applied engineering, forensic science, food science)
 • migrant organisations helping and supporting migrants (social, cultural, scientific etc), social workers, policy makers, different NGO’s, migrant communities and institutions

 Project RISK CHANGE (2016–2020) je sofinaciran iz programa Kreativna Evropa, ki ga podpira Evropska Unija. Projekt podpirata tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo.