Selma Selman (BiH/ZDA)

O umetnici

Selma Selman (1991) prihaja iz Bosne in Hercegovine in je romskega rodu. Njena dela poosebljajo stiske iz lastnega življenja in življenja skupnosti, iz katere izhaja. Umetnica se izraža skozi vrsto medijev: performans, slikarstvo, fotografija, video instalacije. Selma Selman samo sebe opredeljuje kot umetnico romskega rodu in ne kot “romsko umetnico”; gre za subtilno, a kritično distinkcijo v njenih delih. Njen namen je odpraviti predsodke, ki njeno skupnost zreducirajo na najmanjši skupni imenovalec in ji s tem odrekajo vsakršno pravico do izražanja. Skozi prizmo lastne zgodbe skuša Selma Selman razumeti univerzalno človeško naravo in njene idiosinkratičnosti. Diplomo iz slikarstva je pridobila na Univerzi v Banja Luki, kjer je študirala pod mentorstvom profesorja Vesa Sovilja. Sodelovala je s priznanim bosanskim performativnim umetnikom Mladenom Miljanovićem, ki je zastopal BiH na 55. Beneškem bienalu leta 2013. Trenutno nadaljuje magistrski študij na Univerzi v Sirakuzah, kjer tudi poučuje.


Razstavljena dela

This slideshow requires JavaScript.