Anca Badut (CA)

O umetnici

Sem oblikovalka, raziskovalna asistentka, avtorica na področju gibljive grafike in vizualnih efektov, avtorica besedil in študentka arhitekture. Imam veliko delovnih izkušenj na različnih ravneh v zelo različnih okoljih (od mestnih do podvodnih) in željo po ustvarjanju povezav med svetovi s pomočjo programov, kakršen je na primer Maya, zato sem postala raziskovalka. V preteklem letu sem zasnovala študijo za implementacijo računalniške grafike in posebnih učinkov v svet urbanističnega oblikovanja, krajinske arhitekture in analize krajine. To je igralo pomembno vlogo pri vzpostavitvi povsem novega študijskega modula v okviru seminarjev na temo vizualnih komunikacij v krajinski arhitekturi, ki jih izvaja Univerza v Torontu (Fakulteta John H. Daniels za arhitekturo in oblikovanje) v okviru magistrskega študija oblikovanja krajine. Nedavno sem dobila priložnost, da svoje delo nadaljujem v sodelovanju s podjetjem Autodesk Company in sodelujem pri testiranju uporabnosti nove programske opreme Autodesk Maya 2019. Ob tako obsežnem raziskovalnem projektu sem se odločila, da začnem preučevati okoljske koncepte tudi na nivoju oblikovanja interierjev.


Razstavljena dela

Izgubljeni zemljevidi

Projekt je nastal z namenom ustvariti velike digitalne površine z uporabo obojega, kartografskih podatkov, kot tudi fiktivnih “podatkov”. Ideja je bila, da bi tako nastalo 3D mesh krajino izvozili v programsko opremo za analizo, kot sta na primer vtičnika Anemone in LadyBug v programskem jeziku Grasshopper. Delo z meshi (večkotniškimi mrežami) sem spoznala že skozi program World Machine, v Izgubljenih zemljevidih pa sem želela eksperimentirati z barvami in teksturami v tej programski opremi, kar prinaša neomejene ustvarjalne možnosti. Ker gre za vizualni skriptni jezik, se ni bilo težko izgubiti v njegovih zapletenih strukturah in nastali rezultati so bili nasprotje pričakovanega. Ustvarjene teksture in zemljevidi niso bili primerni za nadaljnjo uporabo v projektu, a so bili zaradi uporabe fraktalov in podobnih sistemov nepričakovano lepi.

Vodni delci

Gre za majhen del raziskave v teku. Na kratko: sodelovala sem pri testiranju uporabe posebnih učinkov v programski opremi kot je npr. Maya, z namenom simulacije naravnih pojavov in analize površja/krajin. Eno najpomembnejših vlog v teh simulacijah igra voda. To pomeni, da spremljamo kako se voda obnaša v različnih okoliščinah, kako reagira ob trčenju z različnimi objekti, kako reagira ob stiku s peskom itd. Razlika med vedenjem vode, ustvarjene iz delcev ter snega, peščenih sipin in oceanov, je predstavljala tudi velik raziskovalni in tehnični izziv. Z računalniškega vidika pa je največji izziv, zaradi katerega je nastalo tudi največ napak, predstavljalo upodabljanje delcev z namenom vizualne komunikacije, moje raziskovalno delo namreč poteka v okviru seminarja na temo vizualnih komunikacij v krajinski arhitekturi (Univerza v Torontu, Fakulteta John H. Daniels). Upodabljanje delcev je v Mayi problematično tako pri delu z vtičnikom Arnold, kot tudi pri uporabi vtičnika Krakatoa, potrebne nastavitve za pravilno končno upodobitev pa razvijalca vodijo globlje in globlje v svet računstva in tudi fizike, osnovno znanje o dinamiki fluidov je namreč vedno dobrodošlo, kadar imamo opravka z delci. Nekatere napake smo uspešno odpravili, drugih ne. Raziskovalno delo še poteka.